Moszna Zamek
Loading...

Regulamin Całorocznej Karty Wstępu

1. Karta roczna jest kartą imienną co oznacza, iż może z niej korzystać osoba, której dane widnieją na karcie. Weryfikacja odbywa się na podstawie ważnego dowodu osobistego lub legitymacji.

2. Karta obejmuje wyłącznie wejście na park oraz zwiedzanie komnat (opcja mulitmedialna). Karta nie obejmuje Zwiedzania Życie Codzienne Zamku i wydarzeń specjalnych typu: Zwiedzanie Halloweenowe, Mikołajkowe ect.

3. Kartę roczną można zakupić na zamkowej recepcji (Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) lub drogą elektroniczną. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu +48 77 552 07 77. Warunkiem zakupu katy jest wypełnienie wniosku o wydanie Karty Rocznej.

4. Cenę karty rocznej określa obowiązujący cennik, który dostępny jest na recepcji oraz stronie internetowej: www.mosznazamek.pl

5. Wymagana jest pełna przedpłata na konto spółki Moszna Zamek sp. z o.o. w tytule przelewu należy wpisać "karta roczna - imię i naziwsko"
Numer rachunku bankowego:
Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001

6. Karta wysyłana jest w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania się należności na koncie spółki. Imienna karta przesyłana jest drogą pocztową na wskazany w formularzu adres pocztowy, lub jest możliwość jej odbioru w siedzibie spółki.

7. Zakup Karty Rocznej równoważny jest z akceptacją regulaminu wstępu na park oraz regulaminu zwiedzania komnat. Regulaminy dostępne są na recepcji oraz stronie internetowej: www.mosznazamek.pl

8. Ulgowa cena karty rocznej przysługuje:
- dzieciom do 15 lat
- osobom uczącym się do 26 r.ż. – z ważną legitymacją
- emerytom i rencistom – z ważną legitymacją
Dzieci do lat 3 wstęp do parku i zwiedzanie Zamku – bez opłat

9. Osoba ubiegająca się o wydanie karty rocznej wypełnia formularz i zapoznaje się z Regulaminem zakupu i użytkowania kart rocznych, który akceptuje poprzez złożenie podpisu na formularzu wniosku o wydanie imiennej karty rocznej.

10. Celem weryfikacji, czy karta roczna należy do osoby posługującej się nią, bileter ma prawo zażądać okazania dokumentu ze zdjęciem celem weryfikacji danych posiadacza karty.

11. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty rocznej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie nie później niż w terminie 5 dni od zniszczenia lub stwierdzenia zagubienia karty do pisemnego powiadomienia pracownika Recepcji Moszna Zamek o zagubieniu lub zniszczeniu karty. Pracownik Recepcji wyda nową kartę, co wymaga uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu tj. 79 zł.

12. Karta roczna ważna jest przez 365 dni od daty jej zakupu i uprawnia do codziennego zwiedzania parku i zamku w godzinach jego otwarcia.

13. Wstęp na teren parku i na zwiedzanie komnat jest możliwy po okazaniu ważnej karty rocznej, tylko w godzinach otwarcia kas. Moszna Zamek zastrzega sobie zamknięcie parku lub zmiany godzin jego otwarcia. Przed przybyciem do zamku rekomendujemy kontakt z Recepcją celem sprawdzenia możliwości wejścia na park i zwiedzanie. 

14. Niniejszy Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika karty rocznej. Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.