Moszna Zamek
Loading...

Regulamin dla grup wycieczkowych

1. Zwiedzanie zamku odbywa się w formie zwiedzania multimedialnego (w każdej sali jest system audio zastępujący przewodnika). Sale wyposażone są również w tablice informacyjne. Zwiedzanie możliwe jest również z wykorzystaniem aplikacji na telefon (odsłuchanie audio przewodnika wymaga posiadanie własnych słuchawek).

2. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych (minimum 10 os.) konieczna jest wcześniejsza awizacja (pisemna lub telefoniczna - min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje recepcja (tel.: +48 77 552 07 77, e-mail: recepcja@mosznazamek.pl)

3. Piloci czy opiekunowie grup wykupują bilety poza kolejnością

4. Grupy mające rezerwację proszone są do przybycia i wykupienia biletów na recepcji najpóźniej 15 minut przed zwiedzaniem. W razie spóźnienia zarezerwowane bilety trafią ponownie do puli sprzedaży a Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości zwiedzenia obiektu. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do sprzedaży i dołączania do zwiedzania innych turystów

5. Zwiedzanie zamku odbywa się w formie zwiedzania audio (w każdej sali jest system nagłośnieniowy zastępujący przewodnika)

6. Grupa zwiedzająca zamek może liczyć maksymalnie 65 osób. 

7. Z biletów ulgowych mogą skorzystać: dzieci do 15 lat, osoby uczące się – z ważną legitymacją, emerytom i rencistom – z ważną legitymacją. Cennik dostępny jest na stronie www.mosznazamek.pl w dziale „zwiedzanie”.

8. Osoby zwiedzające Zamek zobowiązane są również do wykupienia biletu wstępu na park.

9. W przypadku organizacji wydarzeń na salach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym

10. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich zarówno wózkiem dziecięcym jak i inwalidzkim. 

11. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom:

     a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

     b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

     c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania

12. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku

13. Wjazd na teren należący do zamku autobusem jest niemożliwy. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu zarówno dla turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Parking dla samochodów osobowych dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku.

14. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania

15. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek również zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania, wprowadzenia ograniczeń i redukcji ilości osób biorących udział w zwiedzaniu

16. Bilety są jednorazowe tj. upoważniają do jednokrotnego wejścia na trasę zwiedzania