Moszna Zamek
Loading...

Regulamin koncertów "Muzyczne Święto Kwitnących Azalii"

§1 - Rezerwacja

 1. Koncerty odbywają się w Galerii Zamku Moszna (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniach 12, 13, 14, 19, 20, 21 maja 2023 r. o godz. 19:00
 2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletów.
  Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:
  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/
  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,
  - maila recepcja@mosznazamek.pl
 3. Obowiązuje cena 50 zł / osoba w przypadku biletów normalnych i 30 zł / osoba w przypadku biletów ulgowych. Bilet jest jednorazowy w związku z czym uprawnia on do jednokrotnego wejścia na dany koncert.
 4. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją.

 5. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. 
 6. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomosci do odbiorcy. 
 7. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek. 
 8. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 
 9. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek.

 10. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

 11. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

 12. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji. Skład artytów oraz repertuar może ulec zmianie. 

 13. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

 1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety lub pakiet.
 2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwa

 

§3 - Regulamin widowni

 

 1. Osoby posiadające rezerwację proszone są o przybycie najpóźniej 20 minut przed koncertem. W przypadku nieobecności Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w koncercie. Osoby posiadające rezerwację, a które zobowiązane są uregulować należność dopiero na miejscu, proszone są o przybycie i opłatę/odbiór biletów do 60 minut przed planowanym koncertem. W przypadku nieobecności bilety trafiają ponownie do puli sprzedaży.
 2. Przy wejściu na salę widz zobowiązany jest okazać bilet. Miejsca na sali (Galeria Moszna Zamek) są nienumerowane wobec czego organizator nie zapewnia imiennych rezerwacji na konkretne miejsca. Kupujący zajmuje miejsca według aktualnej dostępności na sali.
 3. Wraz z rozpoczęciem koncertu nie ma możliwości wejścia na salę. Prosimy o zachowanie punktualności oraz ciszy. Moszna Zamek ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.
 4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu koncertu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.
 5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.
 6. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach zakłócających spektakl. 
 7. Nagrywanie dźwięku lub filmowanie podczas recitalu jest niedozwolone i stanowi naruszenie praw ochronnych (np.:  praw autorskich, dóbr osobistych).  Opisane zachowanie grozi wydaleniem z Galerii.
 8. Wnoszenie i spożywanie artykułów spożywczych i napojów na widowni jest niedozwolone.
 9. Przebywanie w Galerii pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedozwolone. Pracownicy Zamku Moszna mogą wyprosić osoby pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 10. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt
 11. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla publiczności. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.
 12. Prosimy o przestrzeganie zasad grzeczności oraz o przyzwoity strój (strój wizytowy)

 

§4 - Pozostałe

 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów