Moszna Zamek
Loading...

Regulamin koncertu Wielkanocnego pt. Piaf Greco Aznavour

§1 - Rezerwacja

 1. Koncert w wykonaniu Yagi Kowalik odbędzie się w Galerii Zamku Moszna (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniu 10 kwietnia 2023 r. o godz. 18:00. 
 2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletów. Rezerwacja prowadzona jest do momentu, gdy pula biletów zostanie wyczerpana lub do 4 kwietnia (do końca dnia).
  Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:
  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/
  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,
  - maila recepcja@mosznazamek.pl
 3. Obowiązują ceny:
  - 40 zł/os. - bilet w przedsprzedaży w promocyjnej cenie do 15 marca 2023 r. (do końca dnia)
  - 50 zł/os. - cena obowiązująca od 16 marca 2023 r. 
  Darmowy bilet przewidziany jest wyłącznie dla gości noclegowych korzystających z oferty pt. Pobyt Wielkanocny
 4. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Wpłata realizowana jest za pośrednictwem panelu rezerwacji on-line lub jeśli rezerwacja została dokonana za pośrednictwem recepcji, to poprzez wpłatę na poniższe konto: 

Numer rachunku bankowego:
Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001

 1. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomości do odbiorcy. 
 2. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek. 
 3. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu.
 4. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek.
 5. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.
 6. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
 7. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji. Skład artytów oraz repertuar może ulec zmianie.
 8. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

 1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.
 2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe. Usługa sprzedaży biletów na koncert nie łączy się z możliwością kupna/wykorzystania voucherów. 

 

§3 - Regulamin widowni

 

 1. Osoby posiadające rezerwację proszone są o przybycie najpóźniej 20 minut przed koncertem. W przypadku nieobecności Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości wzięcia udziału w koncercie. Osoby posiadające rezerwację, a które zobowiązane są uregulować należność dopiero na miejscu, proszone są o przybycie i opłatę/odbiór biletów do 60 minut przed planowanym koncertem. W przypadku nieobecności bilety trafiają ponownie do puli sprzedaży.
 2. Przy wejściu na salę widz zobowiązany jest okazać bilet (uwaga: formą biletu może być opaska na rękę, którą na miejscu przydzieli uczestnikom recepcja). Miejsca na sali (Galeria Moszna Zamek) są nienumerowane wobec czego organizator nie zapewnia imiennych rezerwacji na konkretne miejsca. Kupujący zajmuje miejsca według aktualnej dostępności na sali.
 3. Wraz z rozpoczęciem koncertu nie ma możliwości wejścia na salę. Prosimy o zachowanie punktualności oraz ciszy. Moszna Zamek ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.
 4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu koncertu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.
 5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.
 6. Osoby przebywające na widowni zobowiązane są do wyłączenia sygnałów w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach zakłócających spektakl. 
 7. Nagrywanie dźwięku lub filmowanie podczas recitalu jest niedozwolone i stanowi naruszenie praw ochronnych (np.:  praw autorskich, dóbr osobistych).  Opisane zachowanie grozi wydaleniem z Galerii.
 8. Wnoszenie i spożywanie artykułów spożywczych i napojów na widowni jest niedozwolone.
 9. Przebywanie w Galerii pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedozwolone. Pracownicy Zamku Moszna mogą wyprosić z Galerii osoby pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
 10. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt
 11. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla publiczności. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.
 12. Prosimy o przestrzeganie zasad grzeczności oraz o przyzwoity strój (strój wizytowy)
 13. Uczestnicy biorący udział w koncercie w pełni akceptują formę w jakiej zostanie przeprowadzona, włącznie z doborem przez artystkę repertuaru. 

 

§4 - Pozostałe

 1. Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów