Moszna Zamek
Loading...

Regulamin Lekcji Historii

1. Wydarzenie pt. Lekcje Historii odbywa się w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dwóch dostępnych opcjach tj.

Opcja - Szkoła Magii i Czarodziejstwa
Opcja - Dotyk Hisotrii 

W obu opcjach zwiedzanie dostosowane jest do dzieci.

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacjaNa każdy z terminów prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. Warunkiem wzięcia udziału w lekcjach historii jest dokonanie rezerwacji na jedną z wybranych i dostępnych opcji oraz jej potwierdzenie.

4. Aktualny cennik dostępny jest na stronie www.mosznazamek.pl (cena dotyczy również opiekunów). Na 15 osób jednej osobie przysługuje wstęp bezpłatny.

5. Grupa musi liczyć minimum 35 osób (konieczność dopłaty, jeżeli grupa jest mniej liczna). Grupa może posiadać maksimum 55 osób. W puli minimum/maksimum liczeni są także opiekunowie. 

6. Wydarzenie trwa około dwóch godzin

7. W przypadku rezerwacji on-line wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji.

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem recepcji Moszna Zamek wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

8. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomości do odbiorcy. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

10. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek (jeśli rezerwacja była dokanana za pośrednictwem Recepcij). 

11. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

12. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

13. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

14. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

15. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

16. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach innych specjalnych wydarzeń/usług. 

17. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim

18. Jeżeli grupa nie pojawi się o umówionej godzinie, organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia/pominięcia niektórych punktów programu

19. W przypadku organizacji wydarzeń na salach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym

20. Wjazd na teren należący do zamku autobusem jest niemożliwy. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku.

21. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania

22. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek również zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania, wprowadzenia ograniczeń i redukcji ilości osób biorących udział w zwiedzaniu

23. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

24. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.