Moszna Zamek
Loading...

Regulamin pobytu "Odwrócony Weekend"

§1 - Rezerwacja

1. Oferta specjalna w formie pobytu pt. Odwrócony Weekend odbywa się w Zamku Moszna (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina). Oferta realizowana jest terminie od 24 stycznia do 5 kwietnia 2023 r. 

Pobyt obejmuje:

  • Nocleg – dwie doby noclegowe wraz ze śniadaniem (check-in 14:00 check-out 11:00). Oferta dotyczy wyłącznie pobytu na minimum dwie doby noclegowe, przy czym zakwaterowanie obowiązuje od niedzieli.
  • Bilet na zwiedzanie komnat zamkowych (zwiedzanie możliwe od 9:00 do 17:00)

2. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji dokonywana jest on-line na oficjalnej stronie www.mosznazamek.pl oraz za pośrednictwem recepcji Moszna - recepcja@mosznazamek.pl

3. Wszystkich rezerwujących obowiązuje ceny generowane w systemie rezerwacji on-line w ramach oferty Odwrócony weekend. Oferta nie łączy się z innymi zniżkami i rabatami oraz ofertami zawierającymi w pakiecie nocleg typu: Pobyt Walentynkowy, Pobyt Feryjny, RoyalTango, Bal itd.

W wypadku nieskorzystania z któregoś elementu pakietu, nie przysługuje zwrot wpłaty za niewykorzystaną usługę. Nie ma możliwości skracania pobytu i tym samym negocjacji/podziału ceny. Jesto możliwość wydłużenia pobytu za dodatkową opłatą (cena pobytu obliczana jest przez system on-line). 

4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu, w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji. Bardzo prosimy o wpisanie w tytule przelewu “imię i nazwisko oraz datę przyjazdu“!

Oferta aktywna w sprzedaży jest do wyczeprania puli wolnych miejsc. Rezerwacje dokonane na 5-10 dni przed przyjazdem należy potwierdzić wpłatą w dniu dokonania tejże rezerwacji. 

5. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w pobycie, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

7. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (lub innej choroby zakaźnej), Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość anulację rezerwacji lub redukcję ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji). 

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Zamek zwraca:
– do 15 dni przed planowanym przyjazdem – 100% zaliczki
– od 14 dni do 4 dni przed planowanym przyjazdem – 50% zaliczki
– do 3 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi

Datę rezygnacji wyznacza dzień w którym klient zgłosił rezygnację drogą mailową na adres recepcja@mosznazamek.pl.

2. Moszna Zamek nie odpowiada, za nieprawidłowości w funkcjonowaniu skrzynki pocztowej Kupującego.

3. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie rezerwacji na inny termin i wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach tego wydarzenia.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić osobiście i bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Przebieg pobytu

1. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji harmonogramu pobytu/zwiedzania. 

2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

3. Warsztaty odbywać się będą w ramach jednej dużej grupy. W warsztatach mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy pobytu. .

5. Goście zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej oraz regulaminu Zwiedzania zamku.

6. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt.

 

 §5 - Pozostałe

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.