Moszna Zamek
Loading...

Regulamin rezerwacji "Dzień Polskiej Gęsi i Rogali Marcińskich"

§ 1 Rezerwacja

1. Oferta pt. Dzień Polskiej Gęsi i Rogali Marcińskich świadczona będzie w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)
2. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna tj. +48 77 552 07 77, +48 530 357 094 lub mailowa tj. recepcja@mosznazamek.pl
3. Rezerwację można dokonać jedynie za pośrednictwem Recepcji Moszna Zamek.
4. Oferta obowiązuje tylko w dniach 11-13 listopada 2022 r. o pełnych godzinach w przedziale czasowym od 12:00 do 20:00. Zamówienia przyjmowane są do 7 listopada (do końca dnia) lub do wyczerpania puli zamówień (ilość zamówień jest ograniczona). Rezerwacja dokonywana jest na konkretną opcję i określony dzień oraz godzinę. Informacji odnośnie dostępnych miejsc udziela tylko recepcja Moszna Zamek.
5. Oferta dostępna jest w dwóch dostępnych opcjach w cenach:
Opcja 1 - porcja dla 4 osób – 499 zł
Opcja 2 - porcja dla 2 osób – 299 zł

Powyższe ceny dotyczą wszystkich. Nie są przewidziane ceny ulgowe. Ceny są niepodzielne i nie ulegają negocjacji.

W cenie:

  • Gęś pieczona
  • Ziemniaczki z wody z koperkiem
  • Kluski na parze
  • Kopytka
  • Sałatka żydowska
  • Buraczki
  • Surówka colesław
  • Kapusta zasmażana
  • Sos pieczeniowy i sos tymiankowy
  • Woda

Moszna Zamek informuje, że powyższe pozycje na proźbę klienta nie podlegają wymianie na inne

6. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 7 listopada 2022 r. Zamówienie złożone 7 listopada, uważa się za potwierdzone w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 8 listopada 2022 r.
Numer rachunku bankowego:
Moszna Zamek Sp. z o.o.
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać: "gęsina-dzień-godzina rezerwacji-imię i nazwisko osoby rezerwującej"
7. Brak zaksięgowanej wpłaty na wyżej wymienionym rachunku bankowym po tym terminie jest równoważny z anulacją rezerwacji
8. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego .
9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zaprzestania, zawieszenia, zmiany lub całkowitej anulacji oferty.
10. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt
11. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej (w tym opłaty za wstęp do parku).
12. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

§ 2 Zwrot wpłaty
1. Moszna Zamek informuje o możliwości zwrotu wpłaty tylko w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona drogą mailową na adres recepcja@mosznazamek.pl do 7 listopada 2022 r. (do końca dnia). Moszna Zamek nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania skrzynki e-mail kupującego. 
2. W sytuacji gdy rezygnacja zostanie zgłoszona po wskazanym w punkcie pierwszym terminie, Moszna Zamek nie realizuje zwrotu. W przypadku zmiany wcześniej uzgodnionej godziny rezerwacji przez zamawiającego, Moszna Zamek ma prawo odmówić wykonanie usługi (anulacja zamówienia), zaś zaliczka również nie podlega zwrotowi.
3. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. 
4. Nie ma możliwości wykorzystania voucherów w ramach oferty pt. Dzień Polskiej Gęsi i Rogali Marcińskich 

§ 3 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o.
2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 4 Pozostałe
3. Nabywca i/lub Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.