Moszna Zamek
Loading...

Regulamin rezerwacji "Potrawy Wigilijne"

§ 1 Rezerwacja

1. Oferta pt. Potrawy Wigilijne świadczona jest przez Moszna Zamek sp. z o.o. (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)
2. Obowiązuje rezerwacja telefoniczna tj. +48 77 552 07 77, +48 530 357 094 lub mailowa tj. recepcja@mosznazamek.pl
3. Rezerwację można dokonać jedynie za pośrednictwem Recepcji Moszna Zamek.
4. Zamówienia przyjmowane są do 17 grudnia 2023 do godziny 15:00 lub do wyczerpania puli zamówień (ilość zamówień jest ograniczona). Rezerwacja dokonywana jest na konkretną opcję z menu z podaniem dokładnej ilości zamawianego pożywienia. 
5. Oferta menu dostępna jest na oficjalnej stronie www.mosznazamek.pl 

Ceny menu dotyczą wszystkich. Nie są przewidziane ceny ulgowe. Ceny są niepodzielne i nie ulegają negocjacji. 

6. Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na konto spółki Moszna Zamek w przeciągu 5 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulacją zamówienia. Zamówienia złożone między 13, a 17 grudnia, uważa się za potwierdzone w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 17 grudnia (do godziny 16:00). 

Numer rachunku bankowego:
Moszna Zamek Sp. z o.o.
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać: "potrawy wigilijne-imię i nazwisko osoby rezerwującej"

7. Brak zaksięgowanej wpłaty na wyżej wymienionym rachunku bankowym po tym terminie jest równoważny z anulacją rezerwacji
8. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego .
9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zaprzestania, zawieszenia, zmiany lub całkowitej anulacji oferty.
10. Odbiór potraw możłiwy tylko o wyznaczonej porze tj. 

  • 22.12.2023 r. (w godz. od 8:00 do 21:00)
  • 23.12.2023 r.  (w godz.  od 8:00 do 21:00)

Adres: Moszna ul. Zamkowa 1 47-370 Zielina

11. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt
11. Klienci wchodzący na teren zamku i parku zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej
12. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla klientów korzystających z w.w. oferty. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

§ 2 Zwrot wpłaty
1. Moszna Zamek informuje o braku możliwości zwrotu wpłaty za opłacone zamówienie
2. W przypadku zmiany specyfikacji zamówienia przez zamawiającego, Moszna Zamek ma prawo odmówić wykonanie usługi (anulacja zamówienia), zaś wpłata również nie podlega zwrotowi.
3. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. 
4. Nie ma możliwości wykorzystania voucherów w ramach oferty pt. Potrawy Wigilijne 

§ 3 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o.
2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 4 Pozostałe
3. Nabywca i/lub Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.