Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wstępu na teren parku

1. Wstęp na teren parku jest płatny

2. Opłata za wejście na teren pałacowo-parkowy pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscach do tego wyznaczonych. Opłata opowiązuje w okresach podanych na stronie www.mosznazamek.pl. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją oraz osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Opolskiej Rodziny

3. Osoby zwiedzające Zamek z przewodnikiem oraz korzystające z innych usług są również zobowiązane do ich odrębnego wykupienia.

4. Za zachowanie osób niepełnoletnich prawną odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.

5. Opłata upoważnia do wstępu na zabytkowy teren zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej, tj. ogólnodostępnej powierzchni na parterze Pałacu oraz bezpośredniego otoczenia Pałacu.

6. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy oraz kagańcu. Opiekunowie psów są zobowiązani do usunięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

7. Zabronione jest niszczenie terenu oraz jego infrastruktury turystyczno-technicznej, a w szczególności:
– śmiecenie,
– wchodzenie na elementy zabytkowe tj. m.in. murek fontanny oraz balustradę tarasu pałacowego,
– wzniecanie i używanie ognia,
– wyrywanie i łamanie roślin,
– zrywanie roślinności oraz zbieranie owoców, ziół i grzybów,

8. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności wokół kanałów parkowych i zbiorników wodnych w tym także stawu Kalusznik, a także na pomostach. Zabrania się kąpieli i wchodzenia do wody.

9. W parku znajduje się specjalnie wydzielone miejsce na ognisko, z którego można korzystać tylko za wcześniej uzyskaną zgodą i po uiszczeniu odrębnej opłaty.

10. Teren pałacowo-parkowy jest obszarem publicznym i nie wolno w nim palić tytoniu, e-papierosów i pić napojów alkoholowych ani używać substancji zapachowych uciążliwych dla otoczenia z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.

11. Na terenie zamku oraz parku obowiązuje całkowity zakaz zażywania środków odurzających.

12. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi.

13. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie pałacowo-parkowym wymaga zezwolenia Moszna Zamek sp. z o.o.

14. Istnieje możliwość wykonywania sesji zdjęciowych na terenie zamku. Opłata za wykonanie sesji pobierana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na recepcji.

15. Używanie dronów nad terenem pałacowo-parkowym jest możliwe tylko za uzyskaną wcześniej zgodą i po okazaniu odpowiednich dokumentów na recepcji zamkowej.

16. Wydarzenia odbywające się na terenie parku mogą być przez organizatora rejestrowane w postaci filmów lub zdjęć w celu dokumentowania, promocji i informowania o działalności zamku. Nagrania oraz zdjęcia z wydarzeń
mogą być publikowane na stronie www zamku, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjnych przygotowywanych i dystrybuowanych przez Moszna Zamek Sp. z o.o.

17. Osoby zakłócające spokój i porządek oraz nie stosujące się do niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie terenu bez zwrotu poniesionych kosztów lub pozbawione prawa wstępu.

18. Bez pisemnej zgody władz Moszna Zamek Sp. z o.o. – zakaz używania fajerwerków, petard, świec dymnych i innych materiałów pirotechnicznych.

19. Teren jest monitorowany.

20. Moszna Zamek Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość zamknięcia lub wyłączenia w całości lub w części terenu Zamku i Parku w przypadku szczególnych przedsięwzięć lub okoliczności

21. Prosimy zwiedzających o stosowanie się do wskazówek i uwag pracowników Zamku.

22. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla turystów indywidualnych oraz grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku.

23. Bilety są jednorazowe tj. upoważniają do jednokrotnego wejścia do parku.

24. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.