Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Bal Andrzejkowy"

§1 - Rezerwacja

1. Wydarzenie w formie balu pt. Bal Andrzejkowy odbywa się w Zamku Moszna (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniu 25 listopada 2023 r. od godz. 20:00.
Rezerwacja odbywa się w dwóch dostępnych opcjach tj.
  Opcja I - Wstęp na Bal Andrzejkowy bez noclegu 
  Opcja II - Pakiet tj. nocleg (jedna doba noclegowa, która rozpoczyna się o 14:00, a kończy o 11:00 + śniadanie) oraz wstęp na Bal Andrzejkowy

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletu wstępu na bal. 

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/ (w przypadku rezerwacji opcji I)

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79, 

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl (w przypadku rezerwacji opcji II)

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. W przypadku Opcji I wszystkich rezerwujących dotyczy jednakowa cena wstępu na bal tj. 300 zł / os. (nie jest przewidziana cena ulgowa). W przypadku rezerwacji Opcji I dokonanych do 20 października , obowiązuje cena 250 zł / os. W przypadku Opcji II wszystkich rezerwujących dotyczą poniższe ceny pakietowe (nocleg+bal) tj. 

Rodzaj pokoju Cena / pokój + bal
(do 20.10.2023)
Cena / pokój + bal
(po 20.10.2023)
Apartament 2 osobowy 1399 zł / 2 os. 1499zł / 2 os.
Deluxe 2 osobowy 1199 zł / 2 os. 1299 zł / 2 os.
Studio Deluxe 4 osobowy 2398 zł / 4 os. 2598 zł / 4 os.
Standard 2 osobowy 1099  zł / 2 os. 1199 zł / 2 os.
Mini Standard 2 osobowy 999 zł / 2 os. 1099 zł / 2 os.
Turystyczny - wieloosobowy  (minimum 2 os.) 899 zł /2 os. 999 zł / 2 os.
Dostawka 449 zł / 1 os. 499 zł / 1 os.
     

Rezerwacja, która została dokonana 20 października objęta jest niższym pułapem cenowym, jednak należy uregulować pełną wpłatę (tj. 100% wartości rezerwacji) do końca 25 października. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest potwierdzenie w postaci pełnej wpłaty (tj. 100% wartości rezerwacji) w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

W przypadku rezerwacji on-line (opcja I) wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji.

Rezerwacja prowadzona jest do wyczerpania puli wolnych miejsc, lub do 20 listopada. Rezerwacja dokonanane między 16, a 20 listopada, uważa się za potwierdzone w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 20 listopada (do końca dnia). 

5. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wydarzeniu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

7. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia jej uczestników. 

8. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (lub innej choroby zakaźnej), Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Jest możliwość rezygnacji i pełnego zwrotu wpłaty, jeśli informacja została zgłoszona drogą mailową na adres recepcja@mosznazamek.pl do końca 20 listopada. W innym wypadku wpłata nie jest zwracana. Moszna Zamek nie odpowiada, za nieprawidłowości w funkcjonowaniu skrzynki pocztowej Kupującego.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie rezerwacji na inne wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach tego wydarzenia.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić osobiście i bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Przebieg wydarzenia

1. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia wydarzenia.

2. Godziną rozpoczęcia Balu jest godz. 20:00 – o tej godzinie rozpocznie się wpuszczanie uczestników na salę.

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

4. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dodatkowo, w trakcie balu wykorzystywane będzie światło sceniczne i/lub stroboskopowe, które może u niektórych osób wywoływać uczucie dyskomfortu lub inne problemy dot. samopoczucia – zwłaszcza u osób cierpiących na epilepsję.

5. Uczestnicy wydarzenia biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się na to, że repertuar zabawy w tym dobór utworów leży tylko i wyłącznie po stronie organizatora.

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

7. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt.

8. Na terenie zamku i parku obowiązuje całkowity zakaz odpalania fajerwerków, rac i sztucznych ogni.

9. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

10. W wydarzeniu mogą wziąźć udział, tylko osoby pełnoletnie. 

11. W sali przygotowywane są jedynie okrągłe stoliki 10-osobowe. Celem maksymalnego wykorzystania dostępnych miejsc przy każdym stoliku zasiada maksymalna ilość osób tj. 10. Celem maksymalnego wykorzystanie dostępnej przestrzeni nie aranżujemy innych układów.

 

 §5 - Pozostałe

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.