Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Mikołajki"

§1 - Rezerwacja

1. Wydarzenie w formie spotkania z Mikołajem pt. Mikołajki odbywa się w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniach 5 oraz 6 grudnia 2023 r. o pełnych godzinach tj. 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Rezerwację można dokonać na jeden wybrany termin oraz na jedną konkretną godzinę. Bilet jest jednorazowy. 

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Grupa (razem z opiekunami) może liczyć maksimum 50 osób (każdemu dziecku towarzyszyć może maksimum jeden opiekun). Obowiązuje rezerwacja biletów. Na każdy termin prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. Wszystkich rezerwujących (włącznie z opiekunami) dotyczy cena biletu 30 zł / osoba
Nie jest przewidziany bilet ulgowy. W cenę biletu nie wchodzi wyżywienie. Opiekunowie dzieci również zobowiązani są do wykupienia biletu. 

4. W przypadku rezerwacji on-line wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji.

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem recepcji Moszna Zamek wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

5. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomości do odbiorcy. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

7. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek. 

8. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

9. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

10. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

11. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (lub innej choroby zakaźnej), Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach innych specjalnych wydarzeń/usług. 

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Przebieg wydarzenia

1. Osoby posiadające rezerwację, która uregulowana zostanie na miejscu, proszone są o przybycie i opłatę/odbiór biletów do 10-15 minut przed planowaną godziną zwiedzania. W przypadku nieobecności bilety trafiają ponownie do puli sprzedaży.

2. Jest możliwość rozdawania prezentów przez animatora wydarzenia, jednak organizacja prezentu oraz jego dostarczenie leży w zakresie klienta. Moszna Zamek nie zapewnia upominków i prezentów dla uczestników wydarzenia. Rozdawane prezenty muszą zostać dostarczone przez rodziców i odpowiednio opisane (imieniem i nazwiskiem) zostawione na zamkowej recepcji, skąd pomocnicy Świętego Mikołaja zabiorą je w odpowiednie miejsce.

3. Robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku lub filmowanie podczas zwiedzania jest niedozwolone. Opisane zachowanie grozi opuszczeniem wydarzenia. 

4. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin wydarzenia lub jego odwołania.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

6. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. 

7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

8. Przebywanie podczas wydarzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedozwolone.

9. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt

10. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

 

 §5 - Pozostałe

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

Zdjęcia