Moszna Zamek

Regulamin wydarzenia "Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego"

§1 - Rezerwacja

1. Wydarzenie pt. Poszukiwanie Kamienia Filozoficznego odbywa się w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniach 18 oraz 19 lutego 2023 r. w dwóch dostępnych opcjach tj.
Opcja dla dzieci z opiekunami, w godzinach 14:00-16:00
Opcja dla dorosłych, w godzinach 17:00-19:00
Czas trwania: od 60 do 120 minut dla każdej drużyny. Jednocześnie na trasie może przebywać wiele różnych grup.

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja wejściówkiNa każdy z terminów prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. Rezerwacja dokonywana jest na grupę liczącą maksimum pięć osób (licząc również opiekunów biorących udział w wydarzeniu).
Cena:
Opcja dla dzieci z opiekunami, 300 zł / grupa do pięciu osób
Opcja dla młodzieży i dorosłych, 350 zł / grupa do pięciu osób
Nie jest przewidziana cena ulgowa. W cenę biletu nie wchodzi wyżywienie.Bilet jest jednorazowy. 

4. W przypadku rezerwacji on-line wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji.

W przypadku rezerwacji za pośrednictwem recepcji Moszna Zamek wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

5. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomości do odbiorcy. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

7. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek. 

8. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

9. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

10. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

11. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach innych specjalnych wydarzeń/usług. 

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Zwiedzanie

1. Osoby posiadające rezerwację, która uregulowana zostanie na miejscu, proszone są o przybycie i opłatę/odbiór biletów do 15 minut przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. W przypadku nieobecności bilety trafiają ponownie do puli sprzedaży.

2. Każdy uczestnik przystępujący do wydarzenia akceptuje, że ta forma rozrywki może wywołać silne emocje, w tym strach, przerażenie oraz inne skrajne formy ekscytacji.

3. Robienie zdjęć, nagrywanie dźwięku lub filmowanie podczas zwiedzania jest niedozwolone. Opisane zachowanie grozi wydaleniem z trasy zwiedzania. 

4. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

7. Przebywanie podczas wydarzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedozwolone. Pracownicy Zamku Moszna mogą wyprosić osoby pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

8. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt

9. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

10. Gra odbędzie się w parku (niezależnie od warunków pogodowych). W przypadku, gdy rezerwujący zgłosi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu, organizator nie zwraca kosztów oraz nie dopuszcza możłiwości negocjacji ceny. 

 

 §5 - Pozostałe

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.