Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Royal Tango"

Regulamin uczestnictwa

Definicje:
„Wydarzenie” – "ROYAL TANGO", to tangowa impreza artystyczna, która odbędzie się w dniach 24-26.03.2023 r. w zamku w Mosznej, Polska.
„Organizator” – ZAMEK W MOSZNEJ, osoba reprezentująca - Joanna Zmarzlik
„Uczestnik” – osoba, która dokonała rejestracji na wydarzenie

I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniu oraz stanowi część umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
2. Pomysł i nazwa wydarzenia są własnością Organizatora. Wszelkie treści publikowane w Internecie przez Organizatora mogą być udostępniane pod warunkiem podania źródła w postaci linku.

II Rejestracja
1. Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązuje rejestracja, którą dokonać należy za pośrednictwem:
- telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,
- maila: recepcja@mosznazamek.pl
2. Na Maratonie obowiązuje rejestracja indywidualna i w parach.
3. O zarejestrowaniu decyduje data wysłania potwierdzenia rejestracji. Organizator zastrzega limit w wysokości 150 miejsc dla Uczestników zarejestrowanych, przy czym parytet kobiet względem mężczyzn nie może przekroczyć 150%. Po wyczerpaniu limitów Organizator utworzy listę rezerwową.
4. Po dokonaniu rejestracji uczestnik otrzyma potwierdzającą rejestrację wiadomość e-mail, regulamin oraz numer rachunku bankowego Organizatora do dokonania wpłaty.
5. Organizator ustala cennik za bilet tj. udział w maratonie w wysokości:

  • cena obowiązująca do 31 stycznia 2023 r. – 499 zł / osoba
  • cena obowiązująca od 1 lutego 2023 r. – 599 zł / osoba

Przedłużenie pobytu do poniedziałku tj. 27 marca 2023 r. (do godz. 11:00) dopłata 120 zł /osoba

Dla tych, którzy nie mogą gościć na zamku i uczestniczyć w całym maratonie tanga, w sobotę 25 marca odbędzie się Tango Milonga o godz. 20:00.

Sobotnia Milonga w cenie:

  • do końca stycznia: 359 zł / osoba
  • od 1 lutego: 399 zł / osoba

Płatność za uczestnictwo następuje przelewem na rachunek bankowy Organizatora w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji na poniższe konto:

Numer rachunku bankowego:
Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

6. Noclegi w zamku są dodatkowo płatne. Wymagana wpłata 30% wartości zarezerwowanego noclegu. 
7. Opłatę za noclegi należy uiścić w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. 
8. Brak zaksięgowanej wpłaty na rachunku bankowym organizatora po tym terminie jest równoważny z rezygnacją z uczestnictwa.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.
10. Uczestnik ma prawo odstąpić swoje miejsce innej osobie znajdującej się na liście rezerwowej, pod warunkiem uzyskania zgody Organizatora drogą e-mailową, do dnia EVENTU.
11. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia rejestracji w przypadku wyczerpania limitów ilości uczestników.
12. Nienależne wpłaty zwrócone zostaną w terminie 2 tygodni od zakończenia Maratonu.
13. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (lub innej choroby zakaźnej), Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).
14. W przypadku rezygnacji z zarezerwowaego noclegu Organizator zwraca:
– do 15 dni przed planowanym przyjazdem – 100% zaliczki
– od 14 dni do 4 dni przed planowanym przyjazdem – 50% zaliczki
– do 3 dni przed przyjazdem zaliczka nie podlega zwrotowi 
15. Nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

III Organizacja
Wydarzenie jest imprezą zamkniętą. Wstęp mają wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy.
1. Identyfikator otrzymany od Organizatora przy wejściu upoważnia do wstępu na salę i należy okazać go obsłudze wydarzenia.
2. Uczestnicy mają obowiązek zachowywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu organizacji wydarzenia. Osoby naruszające przyjęte normy będą usuwane z miejsca wydarzenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania w programie wydarzenia zmian, w szczególności artystycznych bądź czasowych. Uczestnicy będą powiadamiani o zmianach regulaminowych na adres
mailowy, podany w formularzu zgłoszeniowym.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek szkody powstałe u Uczestnika w związku z udziałem w wydarzeniu.
5. Organizator zapewnia Uczestnikom ciepłe i zimne posiłki oraz herbatę, kawę, wodę mineralną, kanapki.
6. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu na wydarzenie ani zakwaterowania (nie dotyczy DJ-ów).
7. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt