Moszna Zamek
Loading...

Regulamin zwiedzania Wież

§1 - Rezerwacja

1. Zwiedzanie pt. "Zwiedzanie Wież" organizowane jest w Zamku w Mosznej (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)

2. Zwiedzanie odbywa się w towarzystwie przewodnika posiadającego uprawnienia do oprowadzania po Zamku Moszna. Zwiedzanie trwa do 30 minut i odbywa się w terminach i godzinach określonych panelu rezerwacji on-line. 

3. Dzieci do lat 15 mogą uczestniczyć w tego typu zwiedzaniu tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją

5. Obowiązują ceny podane w oficjalnym cenniku dostępnym na www.mosznazamek.pl.

W sprzedaży dostępne są dwa pakiety z wejściem na wieże tj. 

  • Wieże, park w cenie: ulgowy 22 zł/os. i normalny 34 zł/os.
  • Wieże, park i zwiedzanie komnat (multimedialne): ulgowy w cenie: 37 zł/os. i normalny 58 zł/os.

6. Ilość miejsc na zwiedzanie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletów. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w wyznaczonych datach i godzinach. Na każdy termin/godzinę prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

7. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

8. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomosci do odbiorcy. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny, czyli  upoważnia do jednokrotnego wejścia na trasę zwiedzania. Bilet przypisany tylko do jednego konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

10. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek.

11. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

12. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

13. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Zwiedzanie

1. W przypadku gdy zarezerwowany bilet opłacony zostanie dopiero na miescu, to wymaga się przybycia i wykupienie oraz odbiór biletów na recepcji najpóźniej 15 minut przed zwiedzaniem. W razie spóźnienia zarezerwowane bilety trafią ponownie do puli sprzedaży a Moszna Zamek nie gwarantuje możliwości zwiedzenia obiektu. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do sprzedaży i dołączania do zwiedzania innych turystów.

2. Miejsce zbiórki znajduje się na parterze zamku w miejscu wzkazanym przez recepcję. 

3. W przypadku organizacji wydarzeń lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych wejście na wieże może być ograniczone lub odwołane. 

4. W czasie zwiedzania, należy stosować się bezwzględnie do wszystkich poleceń przewodnika, dopasowując się do obowiązującego kierunku i porządku zwiedzania

5. Każdy zwiedzający powinien ocenić swoje możliwości, ponieważ trasa zwiedzania wymaga dobrej kondycji oraz sprawności fizycznej i psychofizycznej (trasa m.in. wiedzie na wysoko usytuowane wieże na które nie dojeżdża winda). Na wieży mogą wystąpić silne odczucia dyskomfortu związane z przebywaniem na dużej wysokości. Osoby cierpiące na lęk wysokości powinny rozważyć, czy wizyta na wieżach jest dla nich odpowiednia. 

6. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim

7. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na trasę zwiedzania osobom:

     a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

     b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

     c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania www.mosznazamek.pl 

8. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji. Wązki w żąden sposób nie są objęte stałą kontrolą przez obsługę.

9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania, wprowadzenia ograniczeń i redukcji ilości osób biorących udział w zwiedzani oraz zmianę godzin zwiedzania.

10. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku

11. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla turystów indywidualnych oraz grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku. 

12. Udział w niniejszym zwiedzaniu oznacza zapoznanie się z powyższymi zasadami i ich akceptację

13. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej. W przypadku kupna pakietu z zwiedzniem komnat, uczestników obowiązuje również regulamin Regulamin zwiedzania komnat.

14. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).