Moszna Zamek
Loading...

Regulamin oferty "Walentynki" 2023

§ 1 Rezerwacja

1. Oferta specjalna pt. "Walentynki 2023" świadczona będzie w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)
2. Obowiązuje rezerwacja on-line, osobista, telefoniczna tj. +48 77 552 07 77, +48 530 357 094 lub mailowa tj. recepcja@mosznazamek.pl
3. Rezerwację można dokonać jedynie za pośrednictwem Recepcji Moszna Zamek
4. Oferta obowiązuje tylko w dniach 10-15 lutego 2023 r. 
5. Oferta sprzedawana jest w dwóch dostępnych opcjach:

    Opcja 1 - Pakiet walentynkowy

W cenie pakietu:

  • jedna doba noclegowa z zakwaterowaniem od godziny 14:00 i wykwaterowaniem do godziny 11:00
  • 200 zł do wykorzystania w restauracji na dobę. Obowiążuje również rezerwacja sotlika! Rezerwację stolika można dokonywać na pełne godziny od 12:00 do 21:00. Ostatni posiłek można zamówić o godzinie 21:30. Restauracja czynna do godz. 22:00
  • zwiedzanie komnat
Rodzaj pokoju   Cena / pokój
Apartament 2 osobowy (łazienka w pokoju)   1 199 zł / 2 os.
Deluxe 2 osobowy (łazienka w pokoju)   999 zł / 2 os.
Standard 2 osobowy (łazienka w pokoju)   899 zł / 2 os.
Mini Standard 2 osobowy (łazienka przypisana do pokoju na korytarzu)   799 zł / 2 os.
Turystyczny 2 osobowy (łazienka wspólna na korytarzu)   599 zł / 2 os.

    Opcja 2 - Rezerwacja stolika (bez dodatkowych opłat za rezerwację stolika, posiłki dodatkowo płatne). Rezerwację stolika można dokonywać na pełne godziny od 12:00 do 21:00. Ostatni posiłek można zamówić o godzinie 21:30. Restauracja czynna do godz. 22:00. Brak opłat za rezerwację stolika.

Rezerwacje przyjmowane są do 8 lutego (do końca dnia) lub do wyczerpania puli zamówień/rezerwacji (ilość zamówień jest ograniczona). Rezerwacja dokonywana jest na konkretną opcję z określeniem daty i godziny rezerwacji stolika. Informacji odnośnie dostępnych miejsc udziela tylko recepcja Moszna Zamek.

6. Potwierdzenie:

     Opcja 1 - Rezerwację uważa się za potwierdzoną w momencie wpłaty 30% od całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 5 dni od dokonania rezerwacji. Rezerwacja dokonanane między 3, a 8 lutego, uważa się za potwierdzone w momencie wpłaty 30% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 9 lutego (do końca dnia). Wpłatę należy rezlizować na poniższe konto spółki Moszna Zamek:
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
W tytule wpłaty proszę wpisać: "Pakiet Walentynkowy - osoba rezerwująca"

     Opcja 2 - Rezerwacje na Opcję 2 nie wymaga potwierdzania w formie wpłaty. 

7. Anulacja

     Opcja 1 - Brak zaksięgowanej wpłaty na wyżej wymienionym rachunku bankowym po tym terminie jest równoważny z anulacją rezerwacji.
     Opcja 2 - Rezerwacja stolika zostanie anulowana w przypadku nie przybycia na ustaloną godzinę - rezerwacja taka zostaje po 15 minutach anulowana.

8. Podczas trwania oferty obowiązywać będzie specjalne menu walentynkowe. Moszna Zamek informuje, że pozycje posiłków na proźbę klienta nie podlegają wymianie na inne.  

8. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.
9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zaprzestania, zawieszenia, zmiany lub całkowitej anulacji oferty.
10. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt
11. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej (w tym opłaty za wstęp do parku).
12. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych. 

§ 2 Zwrot wpłaty
1. Moszna Zamek informuje o możliwości zwrotu wpłaty tylko w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona drogą mailową na adres recepcja@mosznazamek.pl do 31 stycznia 2023 r. (do końca dnia). Moszna Zamek nie odpowiada za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania skrzynki e-mail kupującego. 
2. W sytuacji gdy rezygnacja zostanie zgłoszona po wskazanym w punkcie pierwszym terminie, Moszna Zamek nie realizuje zwrotu. W przypadku zmiany wcześniej uzgodnionej godziny rezerwacji przez zamawiającego, Moszna Zamek ma prawo odmówić wykonanie usługi (anulacja zamówienia), zaś zaliczka również nie podlega zwrotowi.
3. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. 
4. Nie ma możliwości wykorzystania voucherów w ramach oferty pt. "Walentynki 2023"

§ 3 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 3 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o.
2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

§ 4 Pozostałe
3. Nabywca i/lub Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.