Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Bajkowy bal dla dzieci"

§1 - Rezerwacja

1. Wydarzenie w formie balu pt. Bajkowy bal dla dzieci odbywa się w Zamku Moszna (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniu 19 lutego 2023 r. od godz. 16:00.

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji dokonuje recepcja Moszna Zamek.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. Wszystkich rezerwujących dotyczy jednakowa cena wstępu na bal tj. 60 zł / os. (nie jest przewidziana cena ulgowa). Bilet jest jednorazowy. 
W cenie biletu:

  • zabawa taneczna dla dzieci z udziałem animatorów;
  • gry, zabawy i tańce;
  • ciepły poczęstunek razem z napojami;

Polityka cenowa względem opiekunów:
– w cenie wejściówka bez wyżywienia dla jednego opiekuna
–  opiekun razem z wyżywieniem oraz każdy kolejny opiekun zobowiązany jest zakupić wejściówkę 60 zł/os.

4. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest potwierdzenie w postaci pełnej wpłaty (tj. 100% wartości rezerwacji) w ciągu 5 dni roboczych od dokonania rezerwacji na poniższe konto bankowe:

Moszna  Zamek Sp. z o.o.
Bank Spółdzielczy w Białej
77 8903 0002 2001 0003 3503 0001
Swift POLUPLPR

Rezerwacja prowadzona jest do wyczerpania puli wolnych miejsc, lub do 13 lutego. Rezerwacja dokonanane między 8, a 13 lutego, uważa się za potwierdzone w momencie wpłaty 100% całkowitej wartości rezerwowanego zamówienia na nasze konto do 14 lutego (do końca dnia). 

5. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wydarzeniu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

7. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość do odwołania wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia jej uczestników. 

8. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa (lub innej choroby zakaźnej), Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów potwierdzonych rezerwacji (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Jest możliwość rezygnacji i pełnego zwrotu wpłaty, jeśli informacja została zgłoszona drogą mailową na adres recepcja@mosznazamek.pl do końca 13 lutego. W innym wypadku wpłata nie jest zwracana. Moszna Zamek nie odpowiada, za nieprawidłowości w funkcjonowaniu skrzynki pocztowej Kupującego.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie rezerwacji na inne wydarzenie jest niemożliwe. Informujemy, również o braku możliwości wykorzystania voucherów w ramach tego wydarzenia.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić osobiście i bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Przebieg wydarzenia

1. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia wydarzenia oraz jego formuły. 

2. Godziną rozpoczęcia Balu jest godz. 16:00 – o tej godzinie rozpocznie się wpuszczanie uczestników na salę. Przewiduje się zakończenie balu o godzinie 19:00.

3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

4. Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dodatkowo, w trakcie balu może być wykorzystywane światło sceniczne i/lub stroboskopowe, które może u niektórych osób wywoływać uczucie dyskomfortu lub inne problemy dot. samopoczucia – zwłaszcza u osób cierpiących na epilepsję.

5. Uczestnicy wydarzenia biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się na to, że repertuar zabawy w tym dobór utworów i zabaw leży tylko i wyłącznie po stronie organizatora. 

6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

7. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt.

8. Na terenie zamku i parku obowiązuje całkowity zakaz odpalania fajerwerków, rac i sztucznych ogni.

9. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.

 

 §5 - Pozostałe

 1. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.