Moszna Zamek
Trwa komunikacja

Regulamin zwiedzania komnat (opcja audio)

1. Zwiedzanie zamku odbywa się w formie zwiedzania multimedialnego (w każdej sali jest system audio zastępujący przewodnika). Sale wyposażone są również w tablice informacyjne. Zwiedzanie możliwe jest również z wykorzystaniem aplikacji na telefon (odsłuchanie audio przewodnika wymaga posiadanie własnych słuchawek).

2. Obwiązuje zakup biletu wstępu na zwiedzanie i park

3. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza awizacja (pisemna lub telefoniczna - min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje recepcja (tel.: +48 77 552 07 77, e-mail: recepcja@mosznazamek.pl)

4. Piloci/opiekunowie grup wcześniej zaawizowanych obsługiwani są poza kolejnością. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją oraz osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Opolskiej Rodziny

5. Grupa zorganizowana zwiedzająca zamek może liczyć do 65 osób

6. W przypadku organizacji wydarzeń na salach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym

7. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji

8. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom:

      a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

      b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

      c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania

9. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku

10. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla turystów indywidualnych oraz grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku.

11. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania

12. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek również zastrzega sobie możliwość odwołania zwiedzania, wprowadzenia ograniczeń i redukcji ilości osób biorących udział w zwiedzaniu

13. Bilety są jednorazowe tj. upoważniają do jednokrotnego wejścia na trasę zwiedzania

14. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.