Moszna Zamek
Loading...

Regulamin zwiedzania komnat (opcja audio)

1. Zwiedzanie zamku odbywa się w formie zwiedzania multimedialnego (w każdej sali jest system audio zastępujący przewodnika). Sale wyposażone są również w tablice informacyjne. Zwiedzanie możliwe jest również z wykorzystaniem aplikacji na telefon (odsłuchanie audio przewodnika wymaga posiadanie własnych słuchawek).

2. Zwiedzanie odbywa się w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina)

3. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletówNa każdy termin prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

2. Obwiązuje zakup biletu wstępu na zwiedzanie i park

3. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 60 minut od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

4. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomosci do odbiorcy. 

5. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

6. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek. 

7. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

8. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

9. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania.

10. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

11. W przypadku grup obcojęzycznych oraz zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza awizacja (pisemna lub telefoniczna - min. 7 dni przed terminem zwiedzania), której dokonuje recepcja (tel.: +48 77 552 07 77, e-mail: recepcja@mosznazamek.pl)

12. Piloci/opiekunowie grup wcześniej zaawizowanych obsługiwani są poza kolejnością. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 15 roku życia, osobom uczącym się z ważną legitymacją (do 26 roku życia) oraz emerytom i rencistom z ważną legitymacją oraz osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny lub Kartę Opolskiej Rodziny

13. Grupa zorganizowana zwiedzająca zamek może liczyć do 65 osób

14. W przypadku organizacji wydarzeń na salach lub zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą ulec zmianie obowiązujące trasy zwiedzania lub wystąpić ograniczenia w ruchu turystycznym

15. Zabrania się poruszania po ciągach turystycznych Zamku z wózkami dziecięcymi. Wózki pozostawić należy przy recepcji. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. 

16. Pracownicy Zamku Moszna mogą odmówić wstępu na obszar zarządzany przez spółkę oraz przebywania na nim osobom:

      a) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

      b) posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,

      c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania

17. Wstęp ze zwierzętami możliwy tylko do parku. Zabrania się wprowadzania zwierząt do wnętrza Zamku

18. Moszna Zamek nie zapewnia na swoim terenie parkingu dla turystów indywidualnych oraz grup wycieczkowych. Parking dostępny jest tylko dla gości nocujących w zamku.

19. Bilety są jednorazowe tj. upoważniają do jednokrotnego wejścia na trasę zwiedzania

20. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.