Moszna Zamek
Loading...

Regulamin wydarzenia "Szkoła Magii i Czarodziejstwa - styczeń 2024"

§1 - Rezerwacja

1. Wydarzenie pt. "Szkoła Magii i Czarodziejstwa - styczeń 2024" odbywa się w Zamku (Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina) w dniach 26, 27, 28 stycznia 2024 r. w godz. 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30. Zwiedzanie odbywa się w grupach 20 osobowych i trwa do 60 minut

2. Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Obowiązuje rezerwacja biletówNa każdy termin prowadzona jest osobna rezerwacja.

Rezerwacji dokonać należy za pośrednictwem:

  - strony on-line tj. https://bilety.mosznazamek.pl/

  - telefonu tel. +48 77 552 07 77 lub tel. +48 77 466 96 79,

  - maila: recepcja@mosznazamek.pl

3. Wszystkich rezerwujących dotyczy jednakowa cena biletu tj. 60 zł / os. (nie jest przewidziany bilet ulgowy). W cenę biletu nie wchodzi wyżywienie. Niepełnoletni mogą korzystać ze zwiedzania tylko z osobistą asystą rodzica lub opiekuna prawnego, którzy są obecni wraz z dzieckiem na trasie zwiedzania. W tym wypadku rodzice lub opiekunowie również zobowiązani są do kupna biletu. 

4. Wymagana jest wpłata 100% całkowitej wartości rezerwacji w ciągu 3 dni od dokonania rezerwacji. Nie odnotowanie wpłaty w terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. Opłata równoznaczna jest z potwierdzeniem rezerwacji. Moszna Zamek. Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży oferty w każdej chwili, bez podawania przyczyn. 

5. Bilety opłacone za pośrednictwem systemu online generowane są w formacie pdf i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail. Moszna Zamek nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. Moszna Zamek nie odpowiada za niewłaściwie funkcjonującą pocztę zamawiającego w tym ustawienia antyspamowe, które mogą blokować dostarczenie wiadomosci do odbiorcy. 

6. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu (w formie elektronicznej lub wydrukowany w formie papierowej), który na miejscu będzie podlegał kontroli. Wykupiony bilet jest jednokrotny oraz przypisany tylko do konkretnego dnia w którym organizowane jest wydarzenie. Brak biletu lub jego uszkodzenie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

7. Bilety zarezerwowane online Kupujący opłaca za pośrednictwem opcji wskazanych w panelu rezerwacji on-line https://bilety.mosznazamek.pl/ lub przez Recepcję Moszna Zamek.

8. Moszna Zamek Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Banku Kupującego.

9. Warunkiem koniecznym do zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem

10. Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość wycofania, zmiany lub anulacji oferty oraz rezerwacji.

11. W przypadku wprowadzenia restrykcji związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Moszna Zamek zastrzega sobie możliwość redukcji ilości miejsc. W takiej sytuacji o możliwości uczestnictwa w wydarzeniu decydować będzie kolejność zapisów (data złożenia rezerwacji).

 

§2 - Zwrot wpłaty

1. Moszna Zamek informuje, że nie ma możliwości zwrotu wpłaty za opłacone bilety.

2. Informujemy, że wpłacona kwota nie podlega wymianie na żadną inną usługę świadczoną przez Moszna Zamek sp. z o.o. Przebukowanie biletu na inne wydarzenie jest niemożliwe.

 

§3 - Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje w zakresie nienależytego wykonania przez Moszna Zamek Sp. z o.o. zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie, Klient powinien zgłosić bezpośrednio na recepcji Moszna Zamek w terminie 2 dni od wykonania tych zobowiązań, w trybie obowiązującym w Moszna Zamek Sp. o.o. (formularz reklamacyjny).

2. Klient otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail.

 

 §4 - Zwiedzanie

1. Zwiedzanie odbywa się w grupach liczących maksimum 20 osób.

2. Każdy uczestnik przystępujący do zwiedzania akceptuje, że ta forma zwiedzania Zamku może wywołać silne emocje, w tym strach, przerażenie oraz inne skrajne formy ekscytacji. 

3. Moszna Zamek zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania lub odwołania zwiedzania.

4. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz komunikatów i zaleceń organizatora.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są również do przestrzegania regulaminu Wstępu na teren parku Zamku w Mosznej.

6. Na trasie zwiedzania znajdują się schody, które nie są przystosowane do poruszania się po nich wózkiem dziecięcym lub inwalidzkim. 

7. Przebywanie podczas zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedozwolone. Pracownicy Zamku Moszna mogą wyprosić osoby pod widocznym wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

8. We wnętrzach zamku obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wprowadzania zwierząt

9. Moszna Zamek nie posiada parkingów dla uczestników wydarzenia. Planowanie przyjazdu powinno uwzględniać czas na zaparkowanie samochodu. Parking Moszna Zamek dostępny jest tylko dla gości noclegowych.